Logo reviduj. revízie a bozp
Email

reviduj@reviduj.sk

Mobil

0915 708 737

Pracovná doba

Pon - Pia 08:00 - 17:00

BOZP Obsluha Iných Pracovných Strojov a Zariadení

BOZP kovoobrábacie stroje

BOZP Obsluha Iných Pracovných Strojov a Zariadení

BOZP je skratka pre „bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci“. V kontexte pracovných strojov znamená, že ide o bezpečnostné a ochranné opatrenia, ktoré sa musia dodržiavať pri práci s takýmito strojmi, aby sa minimalizovali riziká úrazov a ochorenia spojené s prácou.

Pri práci s pracovnými strojmi a zariadeniami je dôležité dodržiavať nasledujúce bezpečnostné a ochranné opatrenia:

 1. Odborné školenie a informovanosť: Každý, kto pracuje s pracovnými strojmi a zariadeniami, by mal mať primerané odborné školenie a byť informovaný o bezpečnostných postupoch.

 2. Používanie osobnej ochrannej výstroje: K tomu môže patriť okuliare, ochranné rukavice, náhlavné či ušné ochranné prostriedky a ďalšie, v závislosti od konkrétneho typu stroja a činností.

 3. Dodržiavanie bezpečnostných pokynov: Stroje by mali byť používané podľa pokynov výrobcu a bezpečnostných noriem. Treba dbať na to, aby boli všetky ochranné zariadenia a brzdy v prevádzkyschopnom stave.

 4. Pravidelná údržba: Pracovné stroje a zariadenia by mali byť pravidelne kontrolované a udržiavané, aby sa minimalizovala pravdepodobnosť výskytu havárií a porúch.

 5. Rizikové analýzy: Pred použitím nových strojov alebo pri zmene pracovných postupov by sa mali vykonávať rizikové analýzy na identifikáciu potenciálnych bezpečnostných rizík a následné zavedenie opatrení na ich minimalizovanie.

 6. Zákaz používania strojov bez odbornej znalosti: Nepovoľujte nekvalifikovaným osobám používanie pracovných strojov a zariadení. To môže viesť k vážnym úrazom alebo dokonca k smrti.

Tieto opatrenia pomáhajú zabezpečiť bezpečné pracovné prostredie pri práci s pracovnými strojmi a zariadeniami a minimalizovať riziká úrazov. Je dôležité, aby boli tieto opatrenia dodržiavané každým, kto pracuje s takýmito strojmi, a aby bola bezpečnosť vždy prioritou.

BOZP

ZĽAVA -50%
 • Odborne a profesionálne
 • Individuálny prístup
 • Najlepšie ceny!

BOZP Dokumentácia

ZĽAVA -50%
 • Ústretovosť a komunikácia
 • Individuálne a odborne
 • Teraz za najlepšie ceny!

BOZP Školenia

ZĽAVA -50%
 • Odborná príprava
 • Online, dištančne
 • Akciové ceny kurzov

BOZP Služby

BOZP služby sa zvyčajne vzťahujú k „bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci“.

BOZP Práca vo Výškach a nad Voľnou hĺbkou​

BOZP znamená Bezpečnosť a Ochrana Zdravia pri Práci, a Práca vo Výškach zahrňuje rôzne činnost

BOZP Tvárniace Stroje​, lisy, ohýbačky...

BOZP je skratka pre „bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci“. V kontexte tvárniacich strojov.

BOZP Obsluha Ručného Náradia​

Náradia, elektrického, pneumatického, hydraulického, nastreľovacieho...

Cenová Ponuka na BOZP Školenia BOZP

Vyžiadajte si cenovú ponuku na naše služby, neváhajte nás kontaktovať ohľadom BOZP, školení BOZP, dokumentácie BOZP...

BOZP Nebezpečné Chemické Látky​

Práca s nebezpečnými chemickými látkami vyžaduje dôkladné opatrenia na ochranu zdravia a bezpečnosti pracovníkov.

Dokumentácia BOZP

Dokumentácia BOZP (Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci) je súbor dokumentov,

BOZP pre Drevoobrábacie Stroje​

BOZP je skratka pre „bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci“. V kontexte drevoobrábacích strojov

BOZP Obsluha Iných Pracovných Strojov

BOZP Ostatných pracovných strojov a pracovných zariadení

BOZP Údržba Zelene Obsluha Strojov

BOZP – Zamestnanci vykonávajúci údržbu zelene, obsluhujúci krovinorezy, kosačky, vyžínacie stroje.

BOZP Poľnohospodárske Stroje

Bezpečnosť pri obsluhe poľnohospodárskych strojov je veľmi dôležitá, pretože tieto stroje pracujú s veľkými silami.

display-solid-alerted

BOZP Zobrazovacie Jednotky

Ochrana zdravia pre zobrazovacie jednotky, ako sú monitory, obrazovky projektory a televízory, je dôležitá

BOZP Vodičov v doprave

Bezpečnostné a zdravotných požiadavky (BOZP)“ pre vodičov v doprave.

BOZP pre Kovoobrábacie Stroje

BOZP je skratka pre „bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci“. V kontexte kovoobrábacích strojov

BOZP Stavebníctvo a Montážne Práce​

Bezpečnostné predpisy na stavenisku sú súbor pravidiel a opatrení

BOZP Zimná Údržba​ Obsluha Strojov

BOZP – Zamestnanci vykonávajúci zimnú údržbu, alebo obsluhu sypačiek vozoviek...

BOZP Bezpečná Obsluha Zásobníkov

Bezpečnosť pracovníkov pri obsluhe zásobníkov na sypké materiály je veľmi dôležitá a vyžaduje dodržiavanie určitých

Cenová Ponuka na BOZP Školenia BOZP

Vyžiadajte si cenovú ponuku na naše služby, neváhajte nás kontaktovať ohľadom BOZP, školení BOZP, dokumentácie BOZP...

Kvalitné služby v oblasti BOZP, OPP, OP, OS.

Náš profesionálny tým Vám navrhne najlepšie riešenia v oblasti bezpečnosti práce BOZP, v ochrane pred požiarmi OPP. Zabezpečí odporné prehliadky a odborné skúšky Vašich vyhradených technických zariadení.

Ročné Skúsenosti
0
Dokončených Projektov
0
Spokojných Zákazníkov
0 +