Logo reviduj. revízie a bozp
Email

reviduj@reviduj.sk

Mobil

0915 708 737

Pracovná doba

Pon - Pia 08:00 - 17:00

Revízie zdvihákov vozidiel

Zdviháky vozidiel

Revízie OP a OS servisných zdvíhacích Zariadení

Revízie zdvihákov vozidiel ich vykonávanie je základným predpokladom dodržiavania BOZP, upravuje ich vyhláška 508/2009 Z.z. Revíziami zdvíhacích zariadení, dodržiavaním lehôt a vykonávaním revízií zdvíhacích zariadení, predchádzate úrazom spôsobenými nesprávnym fungovaním zdvíhacieho zariadenia, nebezpečným správaním zdvíhacieho zariadenia ktoré ohrozuje zdravie a život obsluhy a ostatných zamestnancov. 

Revízie zdvihákov vozidiel
Skupina Bd 3. stabilné, mobilné a premiestniteľné servisné zdvíhacie zariadenie, ktoré je určené len na zdvíhanie vozidla,

Revízie zdvihákov vozidiel, servisné zdvíhacie zariadenie, ktoré je určené len na zdvíhanie vozidla, je Vyhradené technické zariadenie, ktoré je podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. časť II Rozdelenie technických zariadení zdvíhacích, zaradené do skupiny B, podskupiny d) 3. a je definované ako: stabilné, mobilné a premiestniteľné servisné zdvíhacie zariadenie, ktoré je určené len na zdvíhanie vozidla. Zaradením servisného zdvíhacieho zariadenia na zdvíhanie vozidiel medzi Vyhradené technické zariadenia, prevádzkovateľovi takéhoto zariadenia vyplývajú povinnosti z hľadiska vyhlášky 508/2009 Z.z. Cele znenie vyhlášky nájdete v sekcii legislatíva

§ 8 Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri prevádzke technického zariadenia, revízie zdvihákov vozidiel

 • viesť sprievodnú technickú dokumentáciu technického zariadenia vrátane dokladov o vykonaných prehliadkach, kontrolách a skúškach,
 • viesť evidenciu vyhradeného technického zariadenia s údajmi podľa prílohy č. 4 zodpovedajúcu skutočnému stavu,
 • vydať miestny prevádzkový predpis na prevádzku vyhradeného technického zariadenia skupiny A v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami, ak technická dokumentácia nezohľadňuje skutočné prevádzkové a užívateľské podmienky,
 • zabezpečia vykonanie kontroly stavu bezpečnosti technického zariadenia podľa § 9.

§ 9 Kontrola stavu bezpečnosti technického zariadenia, revízie zdvihákov vozidiel

 • Stav bezpečnosti technického zariadenia kontroluje
 • typovou skúškou, úradnou skúškou a opakovanou úradnou skúškou oprávnená právnická osoba,
 • skúškami u výrobcu technického zariadenia výrobcom určená osoba alebo revízny technik,
 • odbornou prehliadkou a odbornou skúškou revízny technik,

Servisné zdvíhacie zariadenia na zdvíhanie vozidiel môžu byť z hľadiska prevedenia

 • stabilné servisné zdvíhacie zariadenie
 • mobilné servisné zdvíhacie zariadenie
 • premiestniteľné servisné zdvíhacie zariadenie
 • dvoj-stĺpové servisné zdvíhacie zariadenie
 • štvor-stĺpové servisné zdvíhacie zariadenie
 • nožnicové servisné zdvíhacie zariadenie
 • dvoj-valcové servisné zdvíhacie zariadenie 
Dvoj stĺpový zdvihák vozidla
Overenie bezpečnostných požiadaviek a opatrení.

Revízie na servisné zdvíhacie zariadenie, ktoré je určené len na zdvíhanie vozidla, sa musia skladať z:

 • kontroly návrhu
 • kontroly výroby
 • vizuálneho overenia
 • praktickej skúšky

Všetky revízie, odborné prehliadky a skúšky vykonávame v súlade s platnými normami, alebo v súlade s normami vyhotovenými v čase výroby zdviháku. Revízie a skúšky slúžia na overenie zhody zdvíhacieho zariadenia a jeho súčastí s týmito normami.

Praktické skúšky (revízie) na stabilné, mobilné a premiestniteľné servisné zdvíhacie zariadenie, ktoré je určené len na zdvíhanie vozidla,

 • či je servisné zdvíhacie zariadenie stabilné
 • či je servisné zdvíhacie zariadenie konštrukčne pevné
 • či všetky pracovné funkcie pracujú správne a bezpečne

Dynamická skúška s preťažením

Preverujú sa všetky pohyby so skúšobným bremenom, zrýchlenia a spomalenia, brzdenie, núdzové zastavenie. Skúšky s bremenom v najnepriaznivejších polohách. V priebehu tejto skúšky musí zdvihák byť schopný udržať a zastaviť skúšobné bremeno.

Statická skúška s preťažením

V priebehu tejto statickej skúšky s preťažením musí byť zdvihák vozidla nastavený do každej polohy, ktorá vytvára maximálne namáhanie akejkoľvek zaťaženej časti zdviháka. Po skončení skúšok, nesmie zdvihák vozidla vykazovať trvalé deformácie.

Funkčné skúšky

 • so zaťažením, preverujú sa všetky pohyby, zrýchlenia, spomalenia, menovité rýchlosti, bezpečnostné zariadenia, vyrovnávajúce zariadenia, maximálne dovolené rýchlosti
 • bez zaťaženia, či blokovací systém ramena odoláva stanoveným hodnotám

Elektrické skúšky

Elektrické skúšky sa musia byť vykonané v súlade EN 60204.1-2006

Facebook
Twitter
LinkedIn

Revízie na mostové žeriavy​, mostových žeriavov

Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) na mostové žeriavy

Revízie na hydraulické ruky

Odborné prehliadky a skúšky (revízie) na nakladacie žeriavy

Revízie stĺpových žeriavov

Odborné prehliadky a skúšky (revízie) stĺpových žeriavov

Revízie na pracovné mobilné plošiny

Odborné prehliadky a skúšky (revízie) na pracovné plošiny, mobilné, kĺbové, nožnicové...

Revízie na zdvíhacie čelo na vozidle

Odborné prehliadky a skúšky (revízie) na na hydraulické zdvíhacie čelo na nakladanie tovaru

Revízie na portálové žeriavy

Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) portálových žeriavov

Revízie mobilných žeriavov

Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) na mobilné žeriavy

Revízie na kladkostroje

Odborné prehliadky a skúšky (revízie) na kladkostroje a vrátky

Revízie na regálové zakladače

Odborné prehliadky a skúšky (revízie) na regálové zakladače

Revízie na manipuláciu s kontajnerom ISO

Odborné prehliadky a skúšky (revízie) na manipuláciu s kontajnerom ISO

Revízie na vežové žeriavy, vežových žeriavov

Odborné prehliadky a skúšky (revízie) vežových žeriavov

Revízie nakladacie žeriavy

Odborné prehliadky a skúšky (revízie) na nakladacie žeriavy

Revízie na prídavné...

Odborné prehliadky a skúšky (revízie) ostatné prídavné zariadenia...

Revízie servisných zdvihákov vozidiel

Odborné prehliadky a skúšky (revízie) zdvihákov v servisoch určených na zdvíhanie vozidiel

Cenová ponuka na revízie technických zariadení

Vyžiadajte si cenovú ponuku na revízie elektrického, zdvíhacieho zariadenia

Kvalitné služby v oblasti BOZP, OPP, OP, OS.

Náš profesionálny tým Vám navrhne najlepšie riešenia v oblasti bezpečnosti práce BOZP, v ochrane pred požiarmi OPP. Zabezpečí odporné prehliadky a odborné skúšky Vašich vyhradených technických zariadení.

Ročné Skúsenosti
0
Dokončených Projektov
0
Spokojných Zákazníkov
0 +