Logo reviduj. revízie a bozp
Email

reviduj@reviduj.sk

Mobil

0915 708 737

Pracovná doba

Pon - Pia 08:00 - 17:00

Revízie bleskozvodných zariadení

revízie bleskozvodov

Revízie OS a OP bleskozvodných zariadení, ochrana pred bleskom LPS

Ochrana pred bleskom LPS zahŕňa potrebu ochrany objektov z vonka aj z vnútra, ochranu poškodenia elektronických a elektrických zariadení v objektoch. Túto ochranu pred bleskom LPS, definuje súbor štyroch noriem, ktoré začali platiť od 1.11.2006. Ide o normy EN 62305-1

Vonkajší systém ochrany pred bleskom:

 • Klasický bleskozvod
 • Oddialený bleskozvod
 • Neoddialený bleskozvod

Vnútorný systém ochrany pred bleskom – pozostáva z ekvipotencionálneho pospájania proti pôsobeniu bleskovému prúdu – vyrovnávanie potenciálu pri pôsobení blesku

Revízie (OP) odborné prehliadky bleskozvodov LPS

               Medzi prvotné kontroly, revízie bleskozvodov LPS v prvom rade patrí revízia, odborná prehliadka vyhotovenia bleskozvodu LPS. Revízie bleskozvodov z hľadiska kontroly podľa predloženej dokumentácie, jej súlad s touto dokumentáciou. Pri odbornej prehliadke revízii bleskozvodov, sa vizuálne kontroluje jej prevedenie, umiestnenie bleskozvodu s prihliadnutím, kde je možne alebo zakázané umiestniť bleskozvod z hľadiska bezpečnosti ochrany zdravia.

Revízie (OP) odborné prehliadky bleskozvodov LPS

 • Revízie, prehliadka skutočného stavu podľa predloženej dokumentácie
 • Revízie, prehliadka pospájania na vyrovnanie potenciálov
 • Revízie, prehliadka ukotvenia bleskozvodu
 • Revízie, prehliadka počet zvodov
 • Revízie, prehliadka označenia zvodov
 • Revízie, prehliadka počtu zachytávačov bleskozvodu LPS
 • Revízie, prehliadka správneho dotiahnutia skrutiek
 • Revízie, prehliadka inštalácie bleskozvodu na streche budovy
 • Revízie, prehliadka existencie výstražných štítkov, tabuliek
 • Revízie, prehliadka správneho použitia prierezu guľatiny bleskozvodu LPS

Revízie (OS) odborné skúšky bleskozvodu LPS

               Z hľadiska bezpečnosti bleskozvodu LPS, po jeho revízii, odbornej prehliadke nasleduje odborná skúška. V tomto kroku revízie bleskozvodu LPS, sa príslušným revíznym prístrojom meria odpor uzemnenia samotného bleskozvodu LPS.

Revízie OS odborné skúšky elektroinštalácie

 • Revízie, meranie odporu uzemnenia
 • Revízie, meranie celkového zemného odporu uzemňovacej siete
 • Revízie, meranie rezistivity pôdy

Revízie elektrickej inštalácie objektov​

Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) Elektrickej inštalácie objektov

Revízie elektrického náradia

Odborné prehliadky a skúšky (revízie) Ručného elektrického náradia a elektrických spotrebičov

Revízie elektrických spotrebičov​

Odborné prehliadky a skúšky (revízie) Ručného elektrického náradia a elektrických spotrebičov

Revízie elektrických zariadení strojov​

Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) Elektrických zariadení strojov

Revízie nabíjačiek elektromobilov

Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) Elektrických nabíjačiek pre elektromobily

Školenie elektrotechnikov a laikov § 20, 21, 22, 23

Vykonávame školenie odbornej spôsobilosti pre laikov a elektrotechnikov

Revízie bleskozvodných zariadení​

Odborné prehliadky a skúšky (revízie) Bleskozvodných zariadení, bleskozvodov

Revízie fotovoltiky, fotovoltických zariadení

Odborné prehliadky a skúšky (revízie) fotovoltiky, fotovoltických elektrární

Cenová ponuka na revízie technických zariadení

Vyžiadajte si cenovú ponuku na revízie elektrického, zdvíhacieho zariadenia

Kvalitné služby v oblasti BOZP, OPP, OP, OS.

Náš profesionálny tým Vám navrhne najlepšie riešenia v oblasti bezpečnosti práce BOZP, v ochrane pred požiarmi OPP. Zabezpečí odporné prehliadky a odborné skúšky Vašich vyhradených technických zariadení.

Ročné Skúsenosti
0
Dokončených Projektov
0
Spokojných Zákazníkov
0 +