Logo reviduj. revízie a bozp
Email

reviduj@reviduj.sk

Mobil

0915 708 737

Pracovná doba

Pon - Pia 08:00 - 17:00

Školenia Protipožiarnej Ochrany

Školenie protipožiarne

Proti Požiarne Školenia

Školenia protipožiarnej ochrany sa zvyčajne organizujú pre zamestnancov, ktorí sú zodpovední za prevenciu a boj s požiarmi v rôznych prostrediach, ako sú kancelárie, priemyselné závody, školy, nemocnice a iné verejné budovy. Tieto školenia majú za cieľ zvýšiť povedomie o požiarnych bezpečnostných opatreniach, ako aj poskytnúť praktické zručnosti na správne používanie hasiacich prístrojov a evakuáciu.

Školenia protipožiarnej ochrany zvyčajne zahŕňajú nasledujúce témy:

 1. Identifikácia požiarnych rizík: Zamestnanci sa učia identifikovať potenciálne nebezpečné situácie a riziká v pracovnom prostredí, ktoré by mohli viesť k vzniku požiaru.

 2. Prevencia požiarov: Školenia zahŕňajú opatrenia na prevenciu požiarov, ako sú správne manipulácie s horľavými látkami, skladovanie nebezpečných materiálov a pravidelná údržba elektrických zariadení.

 3. Používanie hasiacich prístrojov: Zamestnanci sa učia, ako používať rôzne druhy hasiacich prístrojov, ako sú hasiace prachové, CO2 a hasiace pokrývače.

 4. Evakuačné postupy: Školenia zahŕňajú poučenie zamestnancov o postupoch evakuácie, vrátane správneho použitia únikových ciest a zhromažďovania sa na určených miestach.

 5. Prvá pomoc: Zamestnanci sa tiež učia základné prvá pomocné postupy, ktoré môžu byť potrebné v prípade požiaru, ako sú poskytovanie CPR, ošetrenie popálenín a zastavenie krvácania.

Typy školení ktoré ponúkame v oblasti ochrany pred požiarmi:
 • Vstupné školenie zamestnancov o ochrane pred požiarmi
 • Periodické školenie zamestnancov OPP
 • Školenie vedúcich zamestnancov o ochrane pred požiarmi
 • Školenie o ochrane pred požiarmi pre osoby zabezpečujúce ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase

 

Školenia protipožiarnej ochrany sú dôležitou súčasťou bezpečnostného programu v každom pracovnom prostredí a môžu byť vyžadované zákonom vo väčšine krajín. Zabezpečujú, že zamestnanci sú dobre pripravení na možné požiarne udalosti a vedia, ako reagovať bezpečne a efektívne. Organizácie často pravidelne aktualizujú tieto školenia, aby zohľadnili nové technológie, postupy a zákonné požiadavky.

Ochrana Pred Požiarmi

ZĽAVA -50%
 • Odborne a profesionálne
 • Individuálny prístup
 • Najlepšie ceny!

OPP Dokumentácia

ZĽAVA -50%
 • Ústretovosť a komunikácia
 • Individuálne a odborne
 • Teraz za najlepšie ceny!

OPP Školenia

ZĽAVA -50%
 • Odborná príprava
 • Online, dištančne
 • Akciové ceny kurzov

Školenie vedúcich zamestnancov o ochrane pred požiarmi

Školenie vedúcich zamestnancov o ochrane pred požiarmi je kľúčové pre zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zamestnancov a majetku organizácie. Tieto školenia sa zameriavajú na poskytnutie potrebných vedomostí a zručností vedúcim pracovníkom, aby boli schopní riadiť bezpečnostné opatrenia a prípadné požiarne situácie vo svojom pracovnom prostredí. Tu sú niektoré kľúčové body, ktoré by mali byť súčasťou takýchto školení:

 1. Zákonné požiadavky a normy: Školenie by malo zahrnúť prehľad platných požiadaviek a noriem týkajúcich sa požiarnej ochrany, ktoré sa vzťahujú na danú krajinu a odvetvie.

 2. Identifikácia požiarneho rizika: Vedúci pracovníci by mali byť schopní identifikovať potenciálne nebezpečné situácie a faktory, ktoré môžu prispieť k vzniku požiaru vo svojom pracovnom prostredí.

 3. Prevencia požiarov: Školenie by malo zahŕňať opatrenia na prevenciu požiarov, ako sú pravidelná údržba elektrických zariadení, kontrola horľavých látok a bezpečné skladovanie nebezpečných materiálov.

 4. Plánovanie a príprava: Vedúci pracovníci by mali byť oboznámení s plánom požiarnej evakuácie a vedieť, ako ho riadiť v prípade núdze. To zahŕňa aj určenie únikových ciest a zhromažďovanie miest pre evakuáciu.

 5. Používanie hasiacich prístrojov: Vedúci pracovníci by mali byť schopní používať rôzne druhy hasiacich prístrojov a vedieť, ako ich správne používať v prípade požiarnej udalosti.

 6. Komunikácia a koordinácia: Školenie by mohlo zahŕňať aj aspekty komunikácie a koordinácie medzi vedúcimi pracovníkmi a ostatnými zamestnancami počas požiarnej udalosti.

 7. Riadenie evakuácie a prvá pomoc: Vedúci pracovníci by mali byť schopní efektívne riadiť evakuáciu a poskytovať prvú pomoc v prípade zranení.

Tieto školenia môžu byť individuálne prispôsobené potrebám konkrétnej organizácie a mali by byť pravidelne obnovované a aktualizované, aby zohľadňovali zmeny v pracovnom prostredí a nové bezpečnostné opatrenia.

Školenie OPP

Požiarne školenia ochrany pred požiarmi,

Technik OPP

Technik OPP (Ochrany pred Požiarmi)

Dokumentácia OPP

Dokumentácia OPP (Ochrany pred požiarmi)

Požiarna Hliadka

Protipožiarna Hliadka OPP

OPP Stavieb

OPP (Ochrana pred Požiarmi) stavieb

Cenová Ponuka

Vyžiadajte si cenovú ponuku na OPP

Kvalitné služby v oblasti BOZP, OPP, OP, OS.

Náš profesionálny tým Vám navrhne najlepšie riešenia v oblasti bezpečnosti práce BOZP, v ochrane pred požiarmi OPP. Zabezpečí odporné prehliadky a odborné skúšky Vašich vyhradených technických zariadení.

Ročné Skúsenosti
0
Dokončených Projektov
0
Spokojných Zákazníkov
0 +