Logo reviduj. revízie a bozp
Email

reviduj@reviduj.sk

Mobil

0915 708 737

Pracovná doba

Pon - Pia 08:00 - 17:00

Revízie Elektrických Inštalácií Budov

Revízie elektrických

Revízie OP a OS elektroinštalácie objektov

Revízie OP a OS elektroinštalácie, budov, revízie rodinných domov, kancelárskych budov, revízie nebytových a bytových priestorov, revízie kancelárií, škôl, škôlok, revízie priemyselných elektroinštalácií.

Revízie (OP) odborné prehliadky elektroinštalácie

               Medzi prvotné kontroly, revízie elektroinštalácie v prvom rade patrí revízia, odborná prehliadka elektroinštalácie. Revízia elektroinštalácie z hľadiska kontroly podľa predloženej dokumentácie, jej súlad s touto dokumentáciou. Pri odbornej prehliadke revízii elektroinštalácie, sa vizuálne kontroluje jej prevedenie, umiestnenie elektroinštalácie s prihliadnutím na zóny, kde je možne alebo zakázané umiestniť elektroinštaláciu z hľadiska bezpečnosti ochrany zdravia.

Revízie (OP )Odborné prehliadky elektroinštalácie

 • Revízie, prehliadka skutočného stavu podľa predloženej dokumentácie
 • Revízie, prehliadka pospájania na vyrovnanie potenciálov
 • Revízie, prehliadka umiestnenie jednotlivých vypínačov a zásuviek podľa zón
 • Revízie, prehliadka umiestnenia rozvádzača, prístupu k rozvádzaču
 • Revízie, prehliadka istiacich prvkov (prepäťových ochrán, menovitých hodnôt a charakteristík ističov)
 • Revízie, prehliadka existencie hlavného vypínača, prúdových chráničov
 • Revízie, prehliadka správneho dotiahnutia skrutiek v rozvádzači
 • Revízie, prehliadka uzemnenia rozvádzača
 • Revízie, prehliadka existencie výstražných štítkov, tabuliek
 • Revízie, prehliadka označenia vodičov
 • Revízie, prehliadka existencie lisovacích svoriek na flexy vodičoch
 • Revízie, prehliadka správneho použitia prierezu vodičov

Revízie (OS) odborné skúšky elektroinštalácie

               Z hľadiska bezpečnosti elektroinštalácie, po jej revízii, odbornej prehliadke nasleduje odborná skúška. V tomto kroku revízie elektroinštalácie, sa príslušným revíznym prístrojom kontroluje samotná elektroinštalácia. Meranie elektroinštalácie patrí medzi dôležité prevádzkové kontroly.

Revízie (OS) Odborné skúšky elektroinštalácie

 • Revízie, meranie izolačného odporu
 • Revízie, meranie impedancie poruchovej slučky
 • Revízie, meranie impedancie zásuvkového obvodu isteného prúdovým chráničom
 • Revízie, meranie prechodových odporov a elektrickej spojitosti
 • Revízie, meranie na prúdovom chrániči
 • Revízie, kontrola sledu (poradia) fáz
 • Revízie, meranie na zvodičoch prepätia

Revízie elektrickej inštalácie objektov​

Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) Elektrickej inštalácie objektov

Revízie elektrického náradia

Odborné prehliadky a skúšky (revízie) Ručného elektrického náradia a elektrických spotrebičov

Revízie elektrických spotrebičov​

Odborné prehliadky a skúšky (revízie) Ručného elektrického náradia a elektrických spotrebičov

Revízie elektrických zariadení strojov​

Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) Elektrických zariadení strojov

Revízie nabíjačiek elektromobilov

Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) Elektrických nabíjačiek pre elektromobily

Školenie elektrotechnikov a laikov § 20, 21, 22, 23

Vykonávame školenie odbornej spôsobilosti pre laikov a elektrotechnikov

Revízie bleskozvodných zariadení​

Odborné prehliadky a skúšky (revízie) Bleskozvodných zariadení, bleskozvodov

Revízie fotovoltiky, fotovoltických zariadení

Odborné prehliadky a skúšky (revízie) fotovoltiky, fotovoltických elektrární

Cenová ponuka na revízie technických zariadení

Vyžiadajte si cenovú ponuku na revízie elektrického, zdvíhacieho zariadenia

Kvalitné služby v oblasti BOZP, OPP, OP, OS.

Náš profesionálny tým Vám navrhne najlepšie riešenia v oblasti bezpečnosti práce BOZP, v ochrane pred požiarmi OPP. Zabezpečí odporné prehliadky a odborné skúšky Vašich vyhradených technických zariadení.

Ročné Skúsenosti
0
Dokončených Projektov
0
Spokojných Zákazníkov
0 +