Logo reviduj. revízie a bozp
Email

reviduj@reviduj.sk

Mobil

0915 708 737

Pracovná doba

Pon - Pia 08:00 - 17:00

BOZP Obsluha Poľnohospodárskych Strojov

BOZP práca s poľnohospodárskymi strojmi

BOZP Obsluha Poľnohospodárskych Strojov

Bezpečnosť pri obsluhe poľnohospodárskych strojov je veľmi dôležitá, pretože tieto stroje pracujú s veľkými silami a môžu predstavovať riziko pre obsluhu aj pre okoloidúcich.

Tu sú niektoré dôležité zásady bezpečnosti, ktoré by mali byť dodržiavané pri práci s poľnohospodárskymi strojmi:

 1. Odborná príprava: Predtým ako sa snaží niekto obsluhovať poľnohospodársky stroj, mali by absolvovať primeraný tréning a získať potrebné odborné znalosti o jeho prevádzke a bezpečnostných aspektoch.

 2. Používanie ochrannej výstroje: Obsluha by mala vždy nosiť vhodnú ochrannú výstroj, ako sú napríklad helmy, ochranné okuliare, rukavice a odolný odev.

 3. Pravidelná údržba: Poľnohospodárske stroje by mali byť pravidelne kontrolované a udržiavané v dobrom technickom stave, aby sa minimalizovalo riziko porúch, ktoré by mohli viesť k nehodám.

 4. Správne nakladanie a preprava: Pri manipulácii s poľnohospodárskymi strojmi, ako aj pri ich preprave, je dôležité dodržiavať správne postupy a bezpečnostné normy.

 5. Dobrá komunikácia: Komunikácia medzi členmi tímu a koordinácia ich činností sú kľúčové pre bezpečnú prevádzku poľnohospodárskych strojov.

 6. Opatrnosť pri výmene dielov a údržbe: Pri vykonávaní údržby alebo výmeny dielov by sa mala obsluha vždy riadiť príslušnými návodmi a postupmi, aby sa minimalizovalo riziko úrazu.

 7. Opatrnosť pri práci na svahu: Práca s poľnohospodárskymi strojmi na svahoch môže byť nebezpečná. Obsluha by mala byť vždy opatrná a dodržiavať bezpečnostné smernice.

 8. Dohľad nad deťmi a neoprávnenými osobami: Poľnohospodárske stroje by nemali byť prístupné deťom alebo neoprávneným osobám. Obsluha by mala zabezpečiť, aby sa okolo strojov nepohybovali neoprávnené osoby.

 9. Dodržiavanie bezpečnostných návodov výrobcu: Výrobcovia poľnohospodárskych strojov často poskytujú podrobné bezpečnostné návody a odporúčania, ktoré by mala obsluha dodržiavať.

Dodržiavanie týchto bezpečnostných zásad môže výrazne prispieť k minimalizácii rizika úrazov pri obsluhe poľnohospodárskych strojov.

BOZP

ZĽAVA -50%
 • Odborne a profesionálne
 • Individuálny prístup
 • Najlepšie ceny!

BOZP Dokumentácia

ZĽAVA -50%
 • Ústretovosť a komunikácia
 • Individuálne a odborne
 • Teraz za najlepšie ceny!

BOZP Školenia

ZĽAVA -50%
 • Odborná príprava
 • Online, dištančne
 • Akciové ceny kurzov

BOZP Služby

BOZP služby sa zvyčajne vzťahujú k „bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci“.

BOZP Práca vo Výškach a nad Voľnou hĺbkou​

BOZP znamená Bezpečnosť a Ochrana Zdravia pri Práci, a Práca vo Výškach zahrňuje rôzne činnost

BOZP Tvárniace Stroje​, lisy, ohýbačky...

BOZP je skratka pre „bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci“. V kontexte tvárniacich strojov.

BOZP Obsluha Ručného Náradia​

Náradia, elektrického, pneumatického, hydraulického, nastreľovacieho...

Cenová Ponuka na BOZP Školenia BOZP

Vyžiadajte si cenovú ponuku na naše služby, neváhajte nás kontaktovať ohľadom BOZP, školení BOZP, dokumentácie BOZP...

BOZP Nebezpečné Chemické Látky​

Práca s nebezpečnými chemickými látkami vyžaduje dôkladné opatrenia na ochranu zdravia a bezpečnosti pracovníkov.

Dokumentácia BOZP

Dokumentácia BOZP (Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci) je súbor dokumentov,

BOZP pre Drevoobrábacie Stroje​

BOZP je skratka pre „bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci“. V kontexte drevoobrábacích strojov

BOZP Obsluha Iných Pracovných Strojov

BOZP Ostatných pracovných strojov a pracovných zariadení

BOZP Údržba Zelene Obsluha Strojov

BOZP – Zamestnanci vykonávajúci údržbu zelene, obsluhujúci krovinorezy, kosačky, vyžínacie stroje.

BOZP Poľnohospodárske Stroje

Bezpečnosť pri obsluhe poľnohospodárskych strojov je veľmi dôležitá, pretože tieto stroje pracujú s veľkými silami.

display-solid-alerted

BOZP Zobrazovacie Jednotky

Ochrana zdravia pre zobrazovacie jednotky, ako sú monitory, obrazovky projektory a televízory, je dôležitá

BOZP Vodičov v doprave

Bezpečnostné a zdravotných požiadavky (BOZP)“ pre vodičov v doprave.

BOZP pre Kovoobrábacie Stroje

BOZP je skratka pre „bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci“. V kontexte kovoobrábacích strojov

BOZP Stavebníctvo a Montážne Práce​

Bezpečnostné predpisy na stavenisku sú súbor pravidiel a opatrení

BOZP Zimná Údržba​ Obsluha Strojov

BOZP – Zamestnanci vykonávajúci zimnú údržbu, alebo obsluhu sypačiek vozoviek...

BOZP Bezpečná Obsluha Zásobníkov

Bezpečnosť pracovníkov pri obsluhe zásobníkov na sypké materiály je veľmi dôležitá a vyžaduje dodržiavanie určitých

Cenová Ponuka na BOZP Školenia BOZP

Vyžiadajte si cenovú ponuku na naše služby, neváhajte nás kontaktovať ohľadom BOZP, školení BOZP, dokumentácie BOZP...

Kvalitné služby v oblasti BOZP, OPP, OP, OS.

Náš profesionálny tým Vám navrhne najlepšie riešenia v oblasti bezpečnosti práce BOZP, v ochrane pred požiarmi OPP. Zabezpečí odporné prehliadky a odborné skúšky Vašich vyhradených technických zariadení.

Ročné Skúsenosti
0
Dokončených Projektov
0
Spokojných Zákazníkov
0 +