Logo reviduj. revízie a bozp
Email

reviduj@reviduj.sk

Mobil

0915 708 737

Pracovná doba

Pon - Pia 08:00 - 17:00

Protipožiarna Hliadka

Odborná Príprava Protipožiarnej Hliadky

Odborná Príprava Protipožiarnej Hliadky

Odborná príprava protipožiarnej hliadky je dôležitá pre zabezpečenie efektívnej ochrany verejnosti a majetku pred požiarmi.  Ich úlohou je nielen rýchla reakcia na požiarne udalosti, ale aj prevencia požiarov.

Tu sú niektoré dôležité aspekty odbornej prípravy protipožiarnej hliadky:

 1. Identifikácia požiarneho rizika: Členovia hliadky musia byť schopní identifikovať potenciálne riziká, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru. To zahŕňa znalosť horľavých materiálov, elektrických nebezpečenstiev, ale aj faktory ako zlá údržba alebo nedostatočné vybavenie.

 2. Prvá pomoc a záchranné postupy: Členovia hliadky musia mať znalosti a zručnosti v poskytovaní prvej pomoci a záchranných postupoch. To môže zahŕňať ošetrovanie popálenín, poskytovanie CPR, evakuáciu a ďalšie záchranné techniky.

 3. Hasenie požiarov: Znalosť použitia rôznych typov hasiacich prístrojov a techník je kľúčová pre účinné hasenie požiarov. To zahŕňa nielen použitie hasiacich prístrojov, ale aj znalosť rôznych typov hasení, ako sú napríklad suchá alebo vodná metóda.

 4. Evakuácia a riadenie hliadky: Členovia hliadky musia byť schopní efektívne riadiť evakuáciu osôb z ohrozených oblastí a koordinovať svoje činnosti s ostatnými zložkami záchranných služieb.

 5. Komunikácia a tímová práca: Dôležitou súčasťou prípravy je aj komunikácia a spolupráca v tíme. Členovia hliadky musia byť schopní efektívne komunikovať medzi sebou, ako aj so zložkami vonkajšej záchranných služieb a verejnosťou.

 6. Pravidelná aktualizácia a cvičenie: Odborná príprava by mala byť pravidelne obnovovaná a aktualizovaná v súlade s novými technológiami, postupmi a požiadavkami. Pravidelné cvičenia a simulácie požiarových situácií sú nevyhnutné pre udržanie zručností a efektívnosti protipožiarnej hliadky.

Odborná príprava protipožiarnej hliadky je kontinuálnym procesom, ktorý je kľúčový pre zabezpečenie bezpečnosti a ochrany verejnosti v prípade požiaru alebo inej núdzovej situácie.

Ochrana Pred Požiarmi

ZĽAVA -50%
 • Odborne a profesionálne
 • Individuálny prístup
 • Najlepšie ceny!

OPP Dokumentácia

ZĽAVA -50%
 • Ústretovosť a komunikácia
 • Individuálne a odborne
 • Teraz za najlepšie ceny!

OPP Školenia

ZĽAVA -50%
 • Odborná príprava
 • Online, dištančne
 • Akciové ceny kurzov

Školenie OPP

Požiarne školenia ochrany pred požiarmi,

Technik OPP

Technik OPP (Ochrany pred Požiarmi)

Dokumentácia OPP

Dokumentácia OPP (Ochrany pred požiarmi)

Požiarna Hliadka

Protipožiarna Hliadka OPP

OPP Stavieb

OPP (Ochrana pred Požiarmi) stavieb

Cenová Ponuka

Vyžiadajte si cenovú ponuku na OPP

Kvalitné služby v oblasti BOZP, OPP, OP, OS.

Náš profesionálny tým Vám navrhne najlepšie riešenia v oblasti bezpečnosti práce BOZP, v ochrane pred požiarmi OPP. Zabezpečí odporné prehliadky a odborné skúšky Vašich vyhradených technických zariadení.

Ročné Skúsenosti
0
Dokončených Projektov
0
Spokojných Zákazníkov
0 +