Logo reviduj. revízie a bozp
Email

reviduj@reviduj.sk

Mobil

0915 708 737

Pracovná doba

Pon - Pia 08:00 - 17:00

Revízie elektrických zariadení

Revízie elektrickej inštalácie objektov​

Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) Elektrickej inštalácie objektov

Revízie elektrického náradia

Odborné prehliadky a skúšky (revízie) Ručného elektrického náradia a elektrických spotrebičov

Revízie elektrických spotrebičov​

Odborné prehliadky a skúšky (revízie) Ručného elektrického náradia a elektrických spotrebičov

Revízie zariadení elektrických strojov​

Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) Elektrických zariadení strojov

Revízie nabíjačiek elektromobilov

Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) Elektrických nabíjačiek pre elektromobily

Školenie elektrotechnikov a laikov § 20, 21, 22, 23

Vykonávame školenie odbornej spôsobilosti pre laikov a elektrotechnikov

Revízie bleskozvodných zariadení​

Odborné prehliadky a skúšky (revízie) Bleskozvodných zariadení, bleskozvodov

Revízie fotovoltiky, fotovoltických zariadení

Odborné prehliadky a skúšky (revízie) fotovoltiky, fotovoltických elektrární

Cenová ponuka na revízie technických zariadení

Vyžiadajte si cenovú ponuku na revízie elektrického, zdvíhacieho zariadenia

Revízie elektrických

OPaOS elektrických zariadení

Revízie elektrických zariadení, ich vykonávanie je základným predpokladom dodržiavania BOZP, upravuje ich vyhláška 508/2009 Z.z. OpaOS elektrických zariadení a OPaOS bleskozvodných zariadení, predchádzame úrazom spôsobenými elektrickým vedením, skratovým vedením a úrazmi, požiarmi spôsobenými bleskom. Vykonávame revízie elektrických zariadení budov, domovej elektrickej inštalácie, elektrickej inštalácie administratívnych budov. Vykonávanie OPaOS je dôležitým aspektom bezpečnosti každej budovy, objektu. Bezpečnosť osôb, ako aj užívateľov elektrických zariadení, ktoré sú súčasťou elektrickej inštalácie budovy, závisí aj od pravidelných kontrol a skúšok takejto elektroinštalácie.

Pri kontrolách sa vie zistiť aktuálny stav elektroinštalácie a to odbornou prehliadkou, kde sa zhodnotí elektroinštalácia z dokumentáciou a s aktuálnymi normami. Každé odborné skúšanie elektroinštalácie môže odhaliť nedostatočnú spojitosť, pospájanie neživých vodivých častí v objekte s hlavným uzemnením. Ako aj možnú poruchu izolácie, alebo nesprávnu funkciu automatického ochranného odpojenia, v prípade poruchy. Preto je dôležité vykonávať prehliadky a skúšky. Aby sa odhalili prípadné nedostatky, ktoré by mohli ohroziť zdravie a život. Je samozrejme dôležité po takýchto skúška prípadné poruchy ihneď odstrániť! Samozrejmosťou je že v záležitosti od rozsahu nedostatkov naša spoločnosť dokáže tieto odstrániť. Bezpečnosť, ochrana zdravia a života našich blízkych by mala byť prvoradá, pred finančným hľadiskom.

Kvalitné služby v oblasti BOZP, OPP, OP, OS.

Náš profesionálny tým Vám navrhne najlepšie riešenia v oblasti bezpečnosti práce BOZP, v ochrane pred požiarmi OPP. Zabezpečí odporné prehliadky a odborné skúšky Vašich vyhradených technických zariadení.

Ročné Skúsenosti
0
Dokončených Projektov
0
Spokojných Zákazníkov
0 +