Logo reviduj. revízie a bozp
Email

reviduj@reviduj.sk

Mobil

0915 708 737

Pracovná doba

Pon - Pia 08:00 - 17:00

Revízie Fotovoltiky

Fotovoltika

Revízie OS a OP fotovoltiky

Fotovoltika je fenomén dnešnej doby, čoraz väčší počet inštalácií fotovoltických elektrární, prináša so sebou aj nutnosť kontroly, správneho vyhotovenia fotovoltických inštalácií podľa dostupných noriem a predpisov. Preto je nutná a veľmi dôležitá revízia, revízie OP a OS fotovoltických inštalácií a revízie fotovoltiky.

Revízie (OP) odborné prehliadky elektroinštalácie

               Medzi prvotné kontroly, revízie fotovoltiky v prvom rade patrí revízia, odborná prehliadka fotovoltiky. Revízia fotovoltiky z hľadiska kontroly podľa predloženej dokumentácie, jej súlad s touto dokumentáciou. Pri odbornej prehliadke revízii fotovoltiky, sa vizuálne kontroluje jej prevedenie, umiestnenie fotovoltiky s prihliadnutím na zóny, kde je možne alebo zakázané umiestniť fotovoltiku z hľadiska bezpečnosti ochrany zdravia.

Revízie (OP )Odborné prehliadky fotovoltiky

 • Revízie, prehliadka skutočného stavu podľa predloženej dokumentácie
 • Revízie, prehliadka pospájania na vyrovnanie potenciálov
 • Revízie, prehliadka umiestnenia rozvádzača, prístupu k rozvádzaču
 • Revízie, prehliadka istiacich prvkov (prepäťových ochrán, menovitých hodnôt a charakteristík ističov)
 • Revízie, prehliadka existencie hlavného vypínača
 • Revízie, prehliadka správneho dotiahnutia skrutiek v rozvádzači
 • Revízie, prehliadka uzemnenia rozvádzača
 • Revízie, prehliadka existencie výstražných štítkov, tabuliek
 • Revízie, prehliadka označenia vodičov
 • Revízie, prehliadka existencie lisovacích svoriek na flexy vodičoch
 • Revízie, prehliadka správneho použitia prierezu vodičov
 • Revízie, prehliadka hlavných odpájačov

Revízie (OS) odborné skúšky fotovoltiky

               Z hľadiska bezpečnosti fotovoltiky, po jej revízii, odbornej prehliadke nasleduje odborná skúška. V tomto kroku revízie fotovoltiky, sa príslušným revíznym prístrojom kontroluje samotná fotovoltiky. Meranie fotovoltiky patrí medzi dôležité prevádzkové kontroly.

Revízie (OS) Odborné skúšky elektroinštalácie

 • Revízie, meranie izolačného odporu
 • Revízie, meranie impedancie poruchovej slučky
 • Revízie, meranie impedancie zásuvkového obvodu isteného prúdovým chráničom
 • Revízie, meranie prechodových odporov a elektrickej spojitosti
 • Revízie, meranie na prúdovom chrániči
 • Revízie, meranie na zvodičoch prepätia
 • Revízie spojitosť ochranných vodičov a/alebo vodičov ekvipotencialneho pospájania, ak sú použité
 • Revízie skúška polarity
 • Revízie skúšky spojovacích krabích
 • Revízie meranie napätia naprázdno
 • Revízie meranie prúdov reťazca
 • Revízie funkčné skúšky
 • Revízie izolačný stav DC obvodov

Revízie elektrickej inštalácie objektov​

Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) Elektrickej inštalácie objektov

Revízie elektrického náradia

Odborné prehliadky a skúšky (revízie) Ručného elektrického náradia a elektrických spotrebičov

Revízie elektrických spotrebičov​

Odborné prehliadky a skúšky (revízie) Ručného elektrického náradia a elektrických spotrebičov

Revízie elektrických zariadení strojov​

Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) Elektrických zariadení strojov

Revízie nabíjačiek elektromobilov

Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) Elektrických nabíjačiek pre elektromobily

Školenie elektrotechnikov a laikov § 20, 21, 22, 23

Vykonávame školenie odbornej spôsobilosti pre laikov a elektrotechnikov

Revízie bleskozvodných zariadení​

Odborné prehliadky a skúšky (revízie) Bleskozvodných zariadení, bleskozvodov

Revízie fotovoltiky, fotovoltických zariadení

Odborné prehliadky a skúšky (revízie) fotovoltiky, fotovoltických elektrární

Cenová ponuka na revízie technických zariadení

Vyžiadajte si cenovú ponuku na revízie elektrického, zdvíhacieho zariadenia

Kvalitné služby v oblasti BOZP, OPP, OP, OS.

Náš profesionálny tým Vám navrhne najlepšie riešenia v oblasti bezpečnosti práce BOZP, v ochrane pred požiarmi OPP. Zabezpečí odporné prehliadky a odborné skúšky Vašich vyhradených technických zariadení.

Ročné Skúsenosti
0
Dokončených Projektov
0
Spokojných Zákazníkov
0 +