Logo reviduj. revízie a bozp
Email

reviduj@reviduj.sk

Mobil

0915 708 737

Pracovná doba

Pon - Pia 08:00 - 17:00

BOZP Dokumentácia

BOZP vodiči v doprave

Dokumentácia BOZP

Dokumentácia BOZP (Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci) je súbor dokumentov, ktoré zabezpečujú bezpečné a zdravé pracovné prostredie pre zamestnancov v rôznych organizáciách. Táto dokumentácia je v povinná a musí byť správne vedená a aktualizovaná. Obsahuje informácie o bezpečnostných opatreniach, protokoloch pre prípad nehôd, záznamy o školeniach z bezpečnosti práce a ďalšie relevantné dokumenty.

Tu je niekoľko základných dokumentov, ktoré sa často nachádzajú v dokumentácii BOZP:

 1. **Bezpečnostné pokyny:** Obsahujú špecifické pokyny týkajúce sa bezpečného vykonávania práce v rôznych pracovných situáciách a prostrediach.
 2. **Plán evakuácie:** Obsahuje postupy pre evakuáciu v prípade požiaru, zemetrasenia alebo iných núdzových situácií.
 3. **Protokoly pre prípad nehôd:** Dokumentuje postupy na oznámenie a správu o pracovných úrazoch a iných nehodách.
 4. **Záznamy o školeniach z bezpečnosti práce:** Obsahujú informácie o tom, kedy a aké školenia absolvovali zamestnanci týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 5. **Hodnotenie rizík:** Obsahuje analýzu rizík pre rôzne pracovné úlohy a prostredia a opatrenia na ich minimalizáciu.
 6. **Poučenie o používaní osobných ochranných prostriedkov (OOP):** Informuje zamestnancov o tom, aké osobné ochranné prostriedky majú používať pri vykonávaní určitých úloh.
 7. **Zdravotné prehliadky:** Obsahuje záznamy o zdravotných prehliadkach zamestnancov, ktoré sa môžu vyžadovať v určitých odvetviach alebo pre určité typy práce.
 8. **Zákonné predpisy a smernice:** Zahrnujú kódy a smernice BOZP, ktoré platia pre danú krajinu alebo odvetvie.
 9. **Plány prevencie:** Obsahujú opatrenia a stratégie na prevenciu pracovných úrazov a ochorenia súvisiaceho s prácou.

Tieto dokumenty sa pravidelne aktualizujú a zdieľajú so všetkými zamestnancami, aby sa zabezpečilo ich povedomie o bezpečnostných postupoch a protokoloch.

BOZP

ZĽAVA -50%
 • Odborne a profesionálne
 • Individuálny prístup
 • Najlepšie ceny!

BOZP Dokumentácia

ZĽAVA -50%
 • Ústretovosť a komunikácia
 • Individuálne a odborne
 • Teraz za najlepšie ceny!

BOZP Školenia

ZĽAVA -50%
 • Odborná príprava
 • Online, dištančne
 • Akciové ceny kurzov

BOZP Služby

BOZP služby sa zvyčajne vzťahujú k „bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci“.

BOZP Práca vo Výškach a nad Voľnou hĺbkou​

BOZP znamená Bezpečnosť a Ochrana Zdravia pri Práci, a Práca vo Výškach zahrňuje rôzne činnost

BOZP Tvárniace Stroje​, lisy, ohýbačky...

BOZP je skratka pre „bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci“. V kontexte tvárniacich strojov.

BOZP Obsluha Ručného Náradia​

Náradia, elektrického, pneumatického, hydraulického, nastreľovacieho...

Cenová Ponuka na BOZP Školenia BOZP

Vyžiadajte si cenovú ponuku na naše služby, neváhajte nás kontaktovať ohľadom BOZP, školení BOZP, dokumentácie BOZP...

BOZP Nebezpečné Chemické Látky​

Práca s nebezpečnými chemickými látkami vyžaduje dôkladné opatrenia na ochranu zdravia a bezpečnosti pracovníkov.

Dokumentácia BOZP

Dokumentácia BOZP (Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci) je súbor dokumentov,

BOZP pre Drevoobrábacie Stroje​

BOZP je skratka pre „bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci“. V kontexte drevoobrábacích strojov

BOZP Obsluha Iných Pracovných Strojov

BOZP Ostatných pracovných strojov a pracovných zariadení

BOZP Údržba Zelene Obsluha Strojov

BOZP – Zamestnanci vykonávajúci údržbu zelene, obsluhujúci krovinorezy, kosačky, vyžínacie stroje.

BOZP Poľnohospodárske Stroje

Bezpečnosť pri obsluhe poľnohospodárskych strojov je veľmi dôležitá, pretože tieto stroje pracujú s veľkými silami.

display-solid-alerted

BOZP Zobrazovacie Jednotky

Ochrana zdravia pre zobrazovacie jednotky, ako sú monitory, obrazovky projektory a televízory, je dôležitá

BOZP Vodičov v doprave

Bezpečnostné a zdravotných požiadavky (BOZP)“ pre vodičov v doprave.

BOZP pre Kovoobrábacie Stroje

BOZP je skratka pre „bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci“. V kontexte kovoobrábacích strojov

BOZP Stavebníctvo a Montážne Práce​

Bezpečnostné predpisy na stavenisku sú súbor pravidiel a opatrení

BOZP Zimná Údržba​ Obsluha Strojov

BOZP – Zamestnanci vykonávajúci zimnú údržbu, alebo obsluhu sypačiek vozoviek...

BOZP Bezpečná Obsluha Zásobníkov

Bezpečnosť pracovníkov pri obsluhe zásobníkov na sypké materiály je veľmi dôležitá a vyžaduje dodržiavanie určitých

Cenová Ponuka na BOZP Školenia BOZP

Vyžiadajte si cenovú ponuku na naše služby, neváhajte nás kontaktovať ohľadom BOZP, školení BOZP, dokumentácie BOZP...

Kvalitné služby v oblasti BOZP, OPP, OP, OS.

Náš profesionálny tým Vám navrhne najlepšie riešenia v oblasti bezpečnosti práce BOZP, v ochrane pred požiarmi OPP. Zabezpečí odporné prehliadky a odborné skúšky Vašich vyhradených technických zariadení.

Ročné Skúsenosti
0
Dokončených Projektov
0
Spokojných Zákazníkov
0 +