Logo reviduj. revízie a bozp
Email

reviduj@reviduj.sk

Mobil

0915 708 737

Pracovná doba

Pon - Pia 08:00 - 17:00

Vykonávame BOZP, Ochranu pred požiarmi, Revízie mobilne a flexibilne

Služby ako BOZP, OPP a revízie, vykonávame teraz u Vás vďaka mobilnej kancelárii, rýchlo a flexibilne

V dnešnej dobe je vykonávanie akejkoľvek služby podmienené flexibilitou a rýchlosťou. Pri zákonom povinných nariadeniach, ako je BOZP, OPP, revízie, ich vykonávanie, napĺňanie je táto skutočnosť ešte dôležitejšia. Naša spoločnosť ako jedna z mála, dokáže vykonávať tieto služby, BOZP, OPP, revízie, ešte flexibilnejšie a rýchlejšie, vďaka mobilnej kancelárii. Dokážeme tak flexibilne a rýchlo reagovať na Vaše požiadavky, priamo U vás na prevádzkach, miestach výkonu služieb. Na mieste výkonu služby BOZP, OPP, revízií vieme takúto službu priamo spracovať a odovzdať Vám aj výsledok služby, BOZP, OPP, Revízie. Takéto riešenie mobilnej kancelárie je efektívne, šetrí nám a aj Vám čas, čo môže byť pri zákonom daných službách veľmi rozhodujúce a dôležité.

Aké služby vykonávame formou mobilnej kanceárie?

BOZP Bezpečnosť, ochrana zdravia pri práci

 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, zmluvné zastupovanie, paušál, dokumentácia BOZP, oboznamovanie a školenia pre živnostníkov
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)
 • Vypracovanie písomnej dokumentácie BOZP
 • BOZP pre ustanovené pracovné podmienky: Vodiči a doprava
 • BOZP pre ustanovené pracovné podmienky: Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou
 • BOZP pre ustanovené pracovné podmienky: Drevoobrábacie stroje
 • BOZP pre ustanovené pracovné podmienky: Kovoobrábacie stroje
 • BOZP pre ustanovené pracovné podmienky: Tvárniace stroje (lisy, ohýbačky, rezačky…)
 • BOZP pre ustanovené pracovné podmienky: Stavebníctvo a montážne práce
 • BOZP pre ustanovené pracovné podmienky: Obsluha iných pracovných strojov a zariadení
 • BOZP pre ustanovené pracovné podmienky: Obsluha elektrického, ručného, pneumatického, hydraulického náradia so spaľovacím motorom a nastreľovacieho náradia
 • BOZP pre ustanovené pracovné podmienky: Zamestnanci vykonávajúci zimnú údržbu, alebo obsluhu sypačiek vozoviek
 • BOZP pre ustanovené pracovné podmienky: Zamestnanci vykonávajúci údržbu zelene, obsluhujúci krovinorezy, kosačky, vyžínacie stroje
 • BOZP pre ustanovené pracovné podmienky: Obsluha iných poľnohospodárskych strojov a zariadení
 • BOZP pre ustanovené pracovné podmienky: Obsluha zásobníkov na sypké materiály
 • BOZP pre ustanovené pracovné podmienky: Nebezpečné chemické látky (KBÚ)
 • BOZP pre ustanovené pracovné podmienky: Zobrazovacie jednotky

OPP Ochrana pred požiarmi

 • Vstupné školenie zamestnancov o ochrane pred požiarmi
 • Periodické školenie zamestnancov OPP
 • Školenie vedúcich zamestnancov o ochrane pred požiarmi
 • Školenie o ochrane pred požiarmi pre osoby zabezpečujúce ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase
 • Odborná príprava protipožiarnej hliadky pracoviska
 • Odborná príprava protipožiarnej asistenčnej hliadky
 • Vykonávanie cvičného požiarneho poplachu
 • Vykonávanie funkcie technika požiarnej ochrany (TPO)
 • Vypracovanie, vedenie a udržiavanie vybranej dokumentácie ochrany pred požiarmi, požiarny poriadok pracoviska, požiarne poplachové smernice ….)
 • Preventívna protipožiarna kontrola pracovísk – prevádzok a zápis do požiarnej knihy
 • Vypracovanie grafických evakuačných plánov
 • Zabezpečovanie požiarnych asistenčných hliadok (podujatia, zváranie, žatva )
 • Vypracovanie pokynov na zabezpečenie ochrany pred požiarmi pre činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
 • Vypracovanie písomného návrhu opatrení pre zabezpečenie podujatia, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb
 • Vypracovanie projektu Požiarnej bezpečnosti stavby (PBS)
 • Protipožiarna ochrana pre nevýrobné stavby
 • Protipožiarna ochrana pre výrobné, skladové a poľnohospodárske stavby
 • Protipožiarna ochrana pre stavby na ubyt. skupina A (rod. domy, do 2 ob. buniek)
 • Protipožiarna ochrana pre stavby na ubytovanie skupina B (nad 2 obyt. bunky)
 • Vypracovanie analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru

Revízie elektrických zariadení

 • Revízie elektrickej inštalácie objektov​
 • Revízie bleskozvodných zariadení
 • Revízie elektrických zariadení strojov​
 • Revízie elektrického náradia a spotrebičov
Revízie OS a OP nabíjačiek pre elektromobily

Revízie zdvíhacích zariadení

 • Revízie na výložníkové žeriavy
 • Revízie na pracovné plošiny
 • Revízie na mostové žeriavy
 • Revízie na portálové žeriavy
 • Revízie na hydraulické ruky
 • Revízie na mobilné žeriavy
 • Revízie na zdvíhacie zariadenia do 1000 kg, vrátok
 • Revízie na zdvíhacie zariadenia do 1000 kg, stĺpový žeriav
 • Revízie na prídavné zdvíhacie zariadenia a príslušenstvo
 • Revízie na rampu, servisné zariadenia, čelo
 • Revízie na zvislé posuvné brány
 • Revízie na ostatné zdvíhacie zariadenia
revízie na nakladacie žeriavy
Facebook
Twitter
LinkedIn