Logo reviduj. revízie a bozp
Email

reviduj@reviduj.sk

Mobil

0915 708 737

Pracovná doba

Pon - Pia 08:00 - 17:00

Fotovoltika ochrana pred bleskom

Ochrana fotovoltiky pred bleskom

Fotovoltika ochrana pred bleskom

Téma ktorá by mala byť pre každého elektrotechnika, elektrikára úplne jasná, ale počas praxe revízneho technika sa neustále stretávam s tým že to tak nie je. Asi je to spôsobené tým, že asi v prvom rade na stavby, obhliadky kde sa bude montovať fotovoltika nechodia elektrikári. Obhliadky skôr realizujú predajcovia, ktorých zaujíma len ako čo najskôr dostať FVE na strechu. Ťažko, alebo neochota vysvetliť investorovi, že ešte bude treba toto a plus ešte aj ochranu pred bleskom, ak ju nemá. Toto môže investora odradiť od zámeru, kúpiť si FVE, preto nie je na ochranu pred bleskom upozornený.

Fotovoltika ochrana pred bleskom a všetky jej súčasti patria medzi vyhradené technické zariadenia podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.

Povinnosť ochrany pred bleskom je daná zákonmi a vyhláškami SR, ich dodržiavanie je povinné a záväzné! 

Ochrana pred bleskom pre fotovoltické zariadenia

 • STN 33 2000-7-712:2022 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-712: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Fotovoltické (PV) systémy.
 • STN EN 62446:1:2022 Fotovoltické (PV) systémy. Požiadavky na skúšanie, dokumentáciu a údržbu. Časť 1: Systémy pripojené na elektrickú rozvodnú sieť. dokumentácia, preberacie skúšky a prehliadka.

Ochrana proti prepätiu

 • STN 33 2000-1:2009 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 1: Základné princípy, stanovenie všeobecných charakteristík, definície čl. 131.6.2:
 • Osoby a hospodárske zvieratá sa musia chrániť pred poranením a majetok sa musí chrániť pred poškodením v dôsledku prepätí, ktoré môžu vzniknúť z takých príčin ako sú atmosférické javy alebo pri spínaní.
 • Tu je jasne stanovená povinnosť a nie možnosť ochrany pred prepätím!

Kto vlastne určí, alebo určuje či ochranu pred bleskom treba, a akú. Určite to nie je tak že sa niekto pozrie na strechu a mávnutím ruky povie že ju treba, alebo že tu blesk v živote neudrie a pod. To že či je potrebná vonkajšia ochrana pred bleskom (vnútorná je potrebná vždy) sa určí vypracovaním analýzy rizika. Tento dokument vypracuje projektant a to na základe rôznych kritérií, napr; kde sa budova nachádza, z čoho je budova aká je vysoká, oblasť, nadmorská výška, orientácia. Je to aj účel budovy, aké osoby sa budú nachádzať v budove, ich počet a pod. Na základe týchto kritérií sa navrhne ochrana pred bleskom LPS.

Bez vypracovania analýzy rizika nie je možné zhodnotiť ani inak overiť, či je navrhované riešenie dostatočné.

Fotovoltika ochrana pred bleskom 4

Objekt bez vonkajšieho LPS

 • DC – SPD T2
 • AC – SPD T2
 • Pripojenie konštrukcie
  panelov na ekvipotenciálnu
  prípojnicu pospájania
  vodičom Cu min 16 mm2

 

 • Pospájanie konštrukcie
  panelov medzi sebou.
 • Pripojenie uzemňovacieho
  vodiča k ekvipotenciálnej
  prípojnici pospájania
 • Uzemňovací vodič uložiť čo
  najbližšie k AC a DC
  káblom.
Fotovoltika ochrana pred bleskom 3

Objekt s vonkajším LPS („s“ dodržaná)

Odporúčané riešenie

 • DC – SPD T2
 • AC – SPD T2
 • Pripojenie konštrukcie panelov
  na ekvipotenciálnu prípojnicu
  pospájania vodičom Cu min 6 mm2
 • Pospájanie konštrukcie
  panelov medzi sebou.

 

 • Pripojenie uzemňovacieho
  vodiča k ekvipotenciálnej
  prípojnici pospájania
 • Uzemňovací vodič uložiť čo
  najbližšie k AC a DC káblom.
 • Konštrukcia nesmie byť
  spojená s bleskozvodom.
Fotovoltika ochrana pred bleskom 1

Objekt s vonkajším LPS („s“ nedodržaná)

 • DC – SPD T1+T2
 • AC – SPD T1+T2
 • Pripojenie konštrukcie panelov
  na ekvipotenciálnu prípojnicu
  pospájania vodičom Cu min 16 mm2

 

 • Pospájanie konštrukcie panelov medzi sebou.
 • Pripojenie uzemňovacieho
  vodiča k ekvipotenciálnej
  prípojnici pospájania
 • Uzemňovací vodič uložiť čo
  najbližšie k AC a DC káblom.

Hrozí poškodenie panelov

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kvalitné služby v oblasti BOZP, OPP, OP, OS.

Náš profesionálny tým Vám navrhne najlepšie riešenia v oblasti bezpečnosti práce BOZP, v ochrane pred požiarmi OPP. Zabezpečí odporné prehliadky a odborné skúšky Vašich vyhradených technických zariadení.

Ročné Skúsenosti
0
Dokončených Projektov
0
Spokojných Zákazníkov
0 +