Logo reviduj. revízie a bozp
Email

reviduj@reviduj.sk

Mobil

0915 708 737

Pracovná doba

Pon - Pia 08:00 - 17:00

Nové Revízie

Revízie a BOZP, reviduj.sk

Nové Revízie

Dovoľujeme si Vám oznámiť že sme získali osvedčenie na vykonávanie revízií na ďalšie skupiny zdvíhacích zariadení. Skupiny zdvíhacích zariadení sú definované v II Časti, rozdelenie technických zariadení zdvíhacích vyhlášky 508/2009 Z.z. Vychádzame tak v ústrety požiadavkám našich zákazníkov, aby sme vykonávali revízie na ich najširší záber technických zariadení, ktoré sa nachádzajú na prevádzke. Znižujeme tak aj administratívnu záťaž na prevádzky, keď že znižujeme potrebu oslovovať, dopytovať iné firmy na vykonávanie revízií, ktoré sme doteraz nevykonávali. Preto sme sa rozhodli poskytovať ďalšie služby v oblasti revízií a BOZP. Zvyšujeme tak aj našu profesionalitu a odbornosť v tejto oblasti, čo nás robí konkurencie schopnejšími na trhu. 

Na ktoré z nových technických zariadení revízie vykonávame?

Z veľkého počtu technických zariadení zdvíhacích, určených podľa prílohy II, vyhlášky 508/2009 Z.z. vykonávame najmä tie ktoré sú najrošírenejšie, ale aj také ktoré su špecifické. Preto sme zaradili do našej ponuky vykonávanie revízií na tieto technické zdvíhacie zariadenia:

  • Ae regálový zakladač so stanovišťom obsluhy na zakladači a jeho presuvňa,
  • Bd3 stabilné, mobilné a premiestniteľné servisné zdvíhacie zariadenie, ktoré je určené len na zdvíhanie vozidla,
  • Bd4 zdvíhacie čelo určené na montáž na vozidlo alebo do vozidla, ktoré je určené na nakladanie alebo vykladanie nákladu,
  • Bc1 zdvíhacie ústrojenstvo na manipuláciu s kontajnerom ISO,
  • Bg regálový zakladač bez stanovišťa obsluhy na zakladači a jeho presuvňa okrem zariadenia, ktoré je súčasťou automatizovaných systémov na manipuláciu a skladovanie,
regálový zakladač

Regálový Zakladač

Používa sa v skladoch, skladovacích systémoch, v súčasnosti hlavne v automotive ako súčasť moderného skladovacie systému. Regálový zakladač je vlastne mobilný prostriedok na zdvíhanie bremena, pohybujúci sa na medzi regálmi na na špecifickej jedno-koľajnici. Dokáže vyskladňovať, naskladňovať tovar, ktorý je prevažne uložený v prepravkách z regálového miesta na výdajné miesto, pás na ďalšiu manipuláciu. Takéto skladovanie a manipulovanie je mimoriadne efektívne a rýchle.

Technicky je regálový zakladač rozlíšený ako; regálový zakladač s obsluhou, tá sa nachádza priamo na zakladači, tu je vyššie miera ohrozenia skupina A. Bez obsluhy, zakladač je ovládaný mimo zdvíhacieho zariadenia, ovládanie na diaľku, nižšia miera ohrozenia skupina B. Alebo rozoznávame úplne autonómny zakladač skupiny C bez miery ohrozenia. Pracuje samostatne, po naprogramovaní, zadaní úloh dokáže samostatne autonómne vyskladňovať tovar. takýto zakladač umiestnený v chránenom prostredí kde nemá obsluha prístup.

Dvoj stĺpový zdvihák vozidla

Servisný Stĺpový Zdvihák

Odborne; stabilné, mobilné a premiestniteľné servisné zdvíhacie zariadenie, ktoré je určené len na zdvíhanie vozidla. Alebo zdvihák v servisoch, slúž na zdvíhanie automobilov na vykonávanie servisných úkonov. Bežne používané zdvíhacie zariadenie, bez ktorého by sa asi žiaden autoservis nezaobišiel. Keďže sa jedná o zdvíhacie zariadenie, ktoré zdvihne bremeno a pod bremenom sa pohybuje osoba. Musí byť takéto zdvíhacie zariadenie mimoriadne bezpečné, spoľahlivé a stabilné. Len tak dokáže zabezpečiť bezpečnú prevádzku na mieste montáže. Je potrebné zabezpečiť dostatočne pevné a stabilné miesto na kotvenie ako aj použiť dodávateľom stanovené kotevné a montážne komponenty. Pre zaistenie bezpečnosti zabezpečiť pravidelné revízie.

 
Nakladacie čelo

Hydraulické Čelo

Zdvíhacie hydraulické čelo, namontované na vozidle slúži na uľahčenie vykladania a nakladania tovaru z nákladných automobilov. Takéto čelo dokáže výrazne uľahčiť prácu s manipuláciou s tovarom, jeho vykladanie do vozidla a nakladanie z vozidla. Hydraulické čelo musí byť dostatočnej nosnosti, aby dokázalo spoľahlivo zdvíhať a spúšťať bremená, náklad maximálnej stanovenej nosnosti.

Samozrejmosťou musí byť spoľahlivo tesný hydraulický systém hydraulického čela, akákoľvek netesnosť v systéme by mohla znížiť spoľahlivé fungovanie, ako aj bezpečnosť čela. To sa dá zistiť aj vykonávaním pravidelných revízií, odborných obhliadok a skúšok. Pri obhliadkach sledujeme aj existenciu výstražných reflexných, akustických prvkov. Ako aj opotrebovanie hadíc, manžiet a celkový vzhľad. 

 
Revízie na kontajnery ISO

Kontajnery ISO

Na manipuláciu s kontajnermi ISO, lodnými kontajnermi sa využíva špeciálne uchopovacie zariadenie, ktoré je na takýto typ bremena určené. Moderná preprava a manipulácia tovaru si vyžiadala jedinečné typizované riešenie a to prepravu kontajnermi. Náklad je umiestnený v takýchto kontajneroch, ktorých základný koncept je preprava tovaru rôznymi formami prepravy, bez vyloženia obsahu kontajnera. To sa dosiahlo typizovaním rozmerov kontajnerov, tak aby ich bolo možné stohovať a umiestniť a prepraviť loďou, železnicou, cestnou dopravou. Preto sa musel vyvinúť jednoduchý, spoľahlivý a hlavne bezpečný spôsob uchopenia takýchto kontajnerov, ktorý by bol zároveň aj efektívny. Zdvíhacie ústrojenstvo na manipuláciu s kontajnerom ISO, je vlastne rám so špeciálnym systémom uchopenia, ktorý je umiestnený na rohoch rámu. Pri nasmerovaní rámu nad kontajner, sa zámky rámu ukotvia do dier na rohoch kontajnera. Revíziami sa kontroluje spoľahlivosť zámkou, aby bola takáto manipulácia s kontajnermi ISO bezpečná.

 

Každá vykonaná revízie zvyšuje bezpečnosť Vás a Vašich zamestnancov, spolupracovníkov, rodinných príslušníkov. Dokáže odhaliť nedostatky technického zariadenia, ktoré by mohli byť potencionálne nebezpečné pre zdravie. Vykonávaním revízií, nielen že napĺňate literu zákona, ale aj prispievate k bezpečnému a zdravému pracovisku a prostrediu. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kvalitné služby v oblasti BOZP, OPP, OP, OS.

Náš profesionálny tým Vám navrhne najlepšie riešenia v oblasti bezpečnosti práce BOZP, v ochrane pred požiarmi OPP. Zabezpečí odporné prehliadky a odborné skúšky Vašich vyhradených technických zariadení.

Ročné Skúsenosti
0
Dokončených Projektov
0
Spokojných Zákazníkov
0 +