Logo reviduj. revízie a bozp
Email

reviduj@reviduj.sk

Mobil

0915 708 737

Pracovná doba

Pon - Pia 08:00 - 17:00

Fotovoltika ochrana pred bleskom

Ochrana fotovoltiky pred bleskom

Fotovoltika ochrana pred bleskom Fotovoltika ochrana pred bleskom Téma ktorá by mala byť pre každého elektrotechnika, elektrikára úplne jasná, ale počas praxe revízneho technika sa neustále stretávam s tým že to tak nie je. Asi je to spôsobené tým, že asi v prvom rade na stavby, obhliadky kde sa bude montovať fotovoltika nechodia elektrikári. Obhliadky […]

Nové služby v revíziách

Revízie a BOZP, reviduj.sk

Nové Revízie Nové Revízie Dovoľujeme si Vám oznámiť že sme získali osvedčenie na vykonávanie revízií na ďalšie skupiny zdvíhacích zariadení. Skupiny zdvíhacích zariadení sú definované v II Časti, rozdelenie technických zariadení zdvíhacích vyhlášky 508/2009 Z.z. Vychádzame tak v ústrety požiadavkám našich zákazníkov, aby sme vykonávali revízie na ich najširší záber technických zariadení, ktoré sa nachádzajú […]

Fotovoltika čo a ako…

Fotovoltika

Fotovoltika čo a ako… Fotovoltika ako na to. Ako na to správne?! Fotovoltika, je a môže byť riešením stále sa zvyšujúcich cien energií a stáva sa čoraz dostupnejším riešením pre domácnosti a firmy. Obľuba riešenia inštalácie fotovoltiky, zvyšujúcim sa dopytom zo strany spotrebiteľov prináša so sebou aj riziká nárastu firiem na trhu, ktoré nie vždy musia […]

Školenie obsluhy brán

Priemyselná brána

Školenia obsluhy brány Školenia a kurzy Školenie na obsluhu zvislo posuvnej brány Túto činnosť školenia na obsluhu zvislo posuvných brán, vykonávame na základe oprávnenia vydaného Národným inšpektorátom práce ktoré nás oprávňuje organizovať a vykonávať výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu jednotlivých činností podľa prílohy č. 2  a pri činnostiach upravených osobitným predpisom […]

Školenie obsluhy na plošinu

Pracovné plošiny

Preukaz na obsluhu plošiny Školenia a kurzy Preukazy na plošiny Získajte preukaz na plošinu, ponúkame školenia na obsluhu plošín, na nožnicové, kĺbové plošiny a ostatné plošiny. Túto činnosť vykonávame na základe oprávnenia vydaného Národným inšpektorátom práce ktoré nás oprávňuje organizovať a vykonávať výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu jednotlivých činností podľa prílohy […]

Školenie elektrotechnikov, odborná spôsobilosť

Poučená osoba elektrotechnik

Školenie elektrotechnikov Školenia elektrotechnikov Túto činnosť, školenia elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky, vykonávame na základe oprávnenia vydaného Národným inšpektorátom práce ktoré nás oprávňuje organizovať a vykonávať výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu jednotlivých činností podľa prílohy č. 2  a pri činnostiach upravených osobitným […]

BOZP Vodiči v doprave

BOZP vodiči v doprave

BOZP Vodičov v doprave BOZP (bezpečnost a ochrana zdravia pri práci) pre vodičov v doprave je kľúčovým aspektom v oblasti prevencie pracovných úrazov a ochrany zdravia zamestnancov, ktorí sú zodpovední za riadenie vozidiel. Niektoré základné opatrenia BOZP pre vodičov v doprave zahŕňajú: Ochranné pomôcky: Vodiči by mali mať k dispozícii vhodné ochranné pomôcky, ako sú […]

Školenie BOZP

Školenie zamestnancov BOZP Školenie zamestnancov je dôležitou súčasťou rozvoja každej firmy. Cieľom školenia je poskytnúť zamestnancom nové zručnosti, vedomosti a nástroje, ktoré im umožnia efektívnejšie a kvalitnejšie vykonávať svoje práce. Existuje mnoho typov školení, ktoré môžu byť zamerané na rôzne oblasti ako napríklad soft skills, hard skills, nové technológie, manažment, komunikácia, produktové znalosti, právne predpisy, […]

BOZP Služby

Služby v oblasti BOZP

Čo je BOZP? BOZP (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci) je skratka pre systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v organizáciách a podnikoch. Tento systém zahŕňa opatrenia na minimalizáciu rizika pracovných úrazov a ochorenia z povolania a zabezpečuje, aby zamestnanci mali bezpečné pracovné podmienky. Zvyčajne sa BOZP riadi špeciálnym oddelením alebo manažérom BOZP v […]

Revízia fotovoltiky

Revízie fotovoltiky

Revízia fotovoltiky predhovor Narastajúcimi cenami elektrickej energie, domácnosti a aj firmy siahajú po alternatívnych zdrojoch energie a jedným z takýchto zdrojov je práve fotovoltika. Slnečná energia je neobmedzený zdroj energie, ktorý sa dá efektívne premeniť na elektrickú energiu. Momentálne ale silný dopyt zo strany investorov prevyšuje ponuku kvalitných špecialistov na fotovoltiku. Čo môže mať za následok vzniku veľa […]